Hội Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Miền Nam Since 2014

Hội Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Miền Nam Since 2014

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH HỘI DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU MIỀN NAM SINCE 2014

Hội doanh nghiệp tiêu biểu miền nam được thành lập từ ngày 15/6/2014 tại quận Tân Bình, TpHCM

Lúc đầu thành lập hội chỉ có 4 Cty tham gia:

1. Cty bóng đá Nam Việt

2. Cty sữa nhà nhanh 24h

3. Cty Nguyên Phong

4. Cty Trung Block

Trải qua 7 năm hoạt động Hội Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Miền Nam Since 2014 đã ngày một lớn mạnh.

II. PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU MIỀN NAM SINCE 2014

-Hội doanh nghiệp tiêu biểu Miền Nam since 2014 hoạt động theo một nguyên tắc tập hợp “Tâm Trí Việt”. là tập hợp các doanh nghiệp của những người Việt có Tâm hồn đẹp, Trí tuệ thông thái, cùng giúp nhau phát triển bản thân, phát triển Cty, Phát triển xã hội thông qua các hoạt động thiết thực cho cuộc sống.

-Hoạt động theo hiến pháp, pháp luật Việt Nam, vì lợi ích của cộng đồng xã hội.

III. QUY ĐỊNH KẾT NẠP CÁC CTY TRỞ THÀNH HỘI VIÊN

1. Cty phải có đầy đủ tư cách pháp nhân, đang hoạt động đúng với hiến pháp, pháp luật nhà nước Việt Nam.

2. Tất cả các Cty thành viên tham gia với tinh thần tự nguyện và có trách nhiệm hổ trợ các Cty thành viên phát triển đưa hội Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Miền Nam Since 2014 ngày một phát triển.

3. Tích cực tham gia các hoạt động của hội theo khả năng, năng lực của bản thân và cty của mình.

5. Được 2 cty của hội giới thiệu và hơn 50% thành viên của hội đồng ý mới được gia nhập.

IV. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤA CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Quyền của Hội viên

1. Tham dự hội nghị hội viên ở các khu vực, Toàn Quốc;

2. Tham dự Đại hội nếu được hội nghị hội viên hiệp thương cử;

3. Biểu quyết hoặc bỏ phiếu ở Đại hội;

4. Được đề cử hoặc ứng cử vào Ban Chấp hành;

5. Đề đạt ý kiến với Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường trực về hoạt động của Hội Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Miền Nam Since 2014. về những vấn đề về chính sách, pháp luật kinh tế và môi trường kinh doanh;

6. Yêu cầu Hội Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Miền Nam Since 2014. Hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi bị xâm hại;

7. Được hưởng dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá hình ảnh, đào tạo và các loại dịch vụ, hỗ trợ khác mà Hội Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Miền Nam Since 2014 cung cấp với điều kiện ưu tiên, ưu đãi hoặc miễn phí;

8. Được khen thưởng theo quy định của Hội Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Miền Nam Since 2014.

9. Thôi là hội viên của Hội Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Miền Nam Since 2014 nếu xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia.

Nghĩa vụ của hội viên

1. Đóng phí gia nhập và hội phí theo quy định của hội;

2. Thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội và Ban Chấp hành Hội;

3. Tham dự các cuộc họp do Ban Chấp hành triệu tập hoặc mời;

4. Đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng thực hiện mục đích của hội.

5. Bảo vệ uy tín của Hội Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Miền Nam Since 2014.

6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Miền Nam Since 2014.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Hội Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Miền Nam Since 2014.A. Dương – DĐ: 0948737666
Email: duongvua@gmail.com
Địa chỉ: Trường ĐH TDTT TpHCM, Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Thủ Đức TpHCM